faq

Často kladené otázky

Odpovědi na otázky, které nejčastěji dostávám od klientů při objednávání zakázek.

Kolik stojí služby architekta a jak se fakturuje?

  • Při stanovování cen za projekční služby vycházím zpravidla ze stavebních nákladů dané stavby, v úvahu ale beru i časovou náročnost, náklady na projekční subdodávky (elektro, ZTI, požární bezpečnost…) a produkční náklady projektu (tisk, inženýrink). Ke každé zakázce tak vypracovávám samostatnou cenovou nabídku. Cena za všechny fáze projektu se pohybuje v rozmezí 8–12 % ze stavebních nákladů podle složitosti zadání. Cena za architektonickou studii bývá kolem 1-2 % ze stavebních nákladů. V tom už jsou zahrnuty i subdodávky, tj. projekty dílčích profesí. Průzkumy území (měření radonu, vsakovací zkouška, geodetické zaměření) dodává klient, je však možné se dohodnout na jejich zahrnutí do zakázky. Fakturuje se po jednotlivých fázích (studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor…). Konkrétní cenu se vždy dozvíte z cenové nabídky. Úvodní návštěva a konzultace jsou zdarma, dokud nepodepíšete nabídku s konečnou cenou, nejste zavázáni k žádné platbě.

Jaké jsou fáze projektu a jak je rozdělena cena?

Nejčastěji jsou to:

  1. Příprava zakázky a architektonická studie (cena 1-2 % ze stavebních nákladů)
  2. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (popř. územní souhlas a ohlášení, cena 5-7 % ze stavebních nákladů)
  3. Dokumentace pro provádění stavby (popř. její rozšířená verze – dokumentace pro výběr dodavatele, cena 2-4 % ze stavebních nákladů)
  4. Autorský dozor a spolupráce při uvádění stavby do provozu (cena 1-1,5 % ze stavebních nákladů)

Podle objemových ukazatelů vychází stavba domu na 4 miliony. Dům ale chceme stavět svépomocí. Jste schopen navrhnout dům tak, aby stál při provádění svépomocí 2 miliony?

  • Spíše to nelze – při navrhování beru ohled i na náklady a snažím se vejít do Vámi zadaného rozpočtu. Někdy je ale nutné ustoupit z původně požadovaného standardu (zpravidla zmenšením domu) nebo navýšit cenu. Při úvahách o investici (například do rodinného domu) vždy vezměte v úvahu, že kromě samotné stavby bude potřeba financovat i další související stavební objekty – přípojky sítí, sjezdy na komunikace, vsakování dešťové vody, parkovací stání – a úpravy pozemku – svahování, oplocení. Často i u rodinného domu překročí náklady na tyto další objekty milion korun. V občanských stavbách bývají pro změnu skryté náklady např. na požární zabezpečení, bezbariérové úpravy apod., které zpočátku vypadají nenápadně. Nezapomeňte také na DPH, většina stavebních prací spadá do sazby 21 %. Sladění finančních možností a požadovaného objemu stavby je tak téměř u všech klientů prvním krokem při zadání studie.

Potřebovali bychom architekta, aby nám to „vymyslel“ a pak bychom to rádi dali stavařovi k dopracování. Jde to?

  • To je samozřejmě možné, je ale vždy potřeba zajistit, aby měl architekt při zpracování navazující dokumentace a provádění stavby autorský dohled. U menších staveb jsem schopen zajistit vypracování dokumentace pro stavební povolení vlastními silami se subdodávkami od specialistů.

Chceme to mít s úřady jednodušší. Jde navrhnout stavbu tak, aby to šlo jen na ohlášku?

  • Ořezávat záměr jen proto, aby se vešel do „ohlášky“, nemá smysl. Dokumentace se zpracovává stejná jako ke standardnímu stavebnímu povolení, povinnosti opatřit k záměru závazná stanoviska a souhlasy správců sítí se ani tak nevyhnete – a to bývá na celém řízení ta nejdelší a nejkomplikovanější část. Navíc úřady mají až dvouměsíční lhůty k vydávání stanovisek, a to i v případě, že se nemusí v projektové dokumentaci nic doplňovat či přepracovávat, a tuto lhůtu běžně svévolně překračují. Často je tak ohláška nakonec stejně zdlouhavá jako stavební povolení.

Proč po mně stavební úřad požaduje vypracování projektu k drobné stavbě?

  • Komplikovanost povolování stavby nesouvisí ani tak s její velikostí, spíše tím, kolik úřadů a osob je výstavbou dotčeno. I výstavbu přístřešku na nářadí Vám může stavební úřad zamítnout, např. pokud jeho požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousedovu zahradu. I u drobné stavby platí, že lepší je nejprve projektovat, vyřídit povolení a pak stavět.

Můžu začít provádět některé přípravné stavební práce bez stavebního povolení?

  • Za určitých okolností ano, ale nedoporučuji to. I u drobných záměrů je dobré se přeptat na stavebním úřadě, zda nepodléhá Váš záměr ještě dalšímu schvalování jinde.

Jestli jste nenalezli odpověď na svou otázku, neváhejte mě kontaktovat.