faq

Často kladené otázky

Odpovědi na otázky, které nejčastěji dostávám od klientů při objednávání zakázek.

Kolik stojí služby architekta a jak se fakturuje?

  • Při stanovování cen za projekční služby vycházím zpravidla ze stavebních nákladů dané stavby, v úvahu ale beru i časovou náročnost, náklady na projekční subdodávky (elektro, ZTI, požární bezpečnost…) a produkční náklady projektu (tisk, inženýrink). Ke každé zakázce tak vypracovávám samostatnou cenovou nabídku. Cena za všechny fáze projektu se pohybuje v rozmezí 8–12 % ze stavebních nákladů podle složitosti zadání. Cena za architektonickou studii bývá kolem 1-2 % ze stavebních nákladů. V tom už jsou zahrnuty i všechny subdodávky, tj. projekty dílčích profesí, související průzkumy apod. Fakturuje se po jednotlivých fázích (studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby…). Konkrétní cenu se vždy dozvíte z cenové nabídky. Úvodní návštěva a konzultace jsou zdarma, dokud nepodepíšete nabídku s konečnou cenou, nejste zavázáni k žádné platbě.

Podle objemových ukazatelů vychází stavba domu na 4 miliony. Dům ale chceme stavět svépomocí. Jste schopen navrhnout dům tak, aby stál při provádění svépomocí 2 miliony?

  • Spíše to nelze – při navrhování beru ohled i na náklady a snažím se vejít do Vámi zadaného rozpočtu. Někdy je ale nutné ustoupit z původně požadovaného standardu (zpravidla zmenšením domu) nebo navýšit cenu. Při úvahách o investici (například do rodinného domu) vždy vezměte v úvahu, že kromě samotné stavby bude potřeba financovat i další související stavební objekty – přípojky sítí, sjezdy na komunikace, vsakování dešťové vody, parkovací stání – a úpravy pozemku – svahování, oplocení. Často i u rodinného domu překročí náklady na tyto další objekty milion korun. V občanských stavbách bývají pro změnu skryté náklady např. na požární zabezpečení, bezbariérové úpravy apod., které zpočátku vypadají nenápadně. Nezapomeňte také na DPH, většina stavebních prací spadá do sazby 21 %. Sladění finančních možností a požadovaného objemu stavby je tak téměř u všech klientů prvním krokem při zadání studie.

Potřebovali bychom architekta, aby nám to „vymyslel“ a pak bychom to rádi dali stavařovi k dopracování. Jde to?

  • To je samozřejmě možné, je ale vždy potřeba zajistit, aby měl architekt při zpracování navazující dokumentace a provádění stavby autorský dohled. U menších staveb jsem schopen zajistit vypracování dokumentace pro stavební povolení vlastními silami se subdodávkami od specialistů.

Chceme to mít s úřady jednodušší. Jde navrhnout stavbu tak, aby to šlo jen na ohlášku?

  • Ořezávat záměr jen proto, aby se vešel do „ohlášky“, nemá smysl. Dokumentace se zpracovává stejná jako ke standardnímu stavebnímu povolení, povinnosti opatřit k záměru závazná stanoviska a souhlasy správců sítí se ani tak nevyhnete – a to bývá na celém řízení ta nejdelší a nejkomplikovanější část. Navíc úřady mají až dvouměsíční lhůty k vydávání stanovisek, a to i v případě, že se nemusí v projektové dokumentaci nic doplňovat či přepracovávat, a tuto lhůtu běžně svévolně překračují. Často je tak ohláška nakonec stejně zdlouhavá jako stavební povolení.

Proč po mně stavební úřad požaduje vypracování projektu k drobné stavbě?

  • Komplikovanost povolování stavby nesouvisí ani tak s její velikostí, spíše tím, kolik úřadů a osob je výstavbou dotčeno. I výstavbu přístřešku na nářadí Vám může stavební úřad zamítnout, např. pokud jeho požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousedovu zahradu. I u drobné stavby platí, že lepší je nejprve projektovat, vyřídit povolení a pak stavět.

Můžu začít provádět některé přípravné stavební práce bez stavebního povolení?

  • Za určitých okolností ano, ale nedoporučuji to. I u drobných záměrů je dobré se přeptat na stavebním úřadě, zda nepodléhá Váš záměr ještě dalšímu schvalování jinde.

Jestli jste nenalezli odpověď na svou otázku, neváhejte mě kontaktovat.