Firemní centrála v Teplicích

Ve firmě klientů panuje z manažerského hlediska komunitní přístup, kde se na zaměstnance nehledí jako na lidské zdroje, ale jako na spolupracovníky. Tento komunitní aspekt, spolu s kombinací reprezentační, vzdělávací, obchodní a skladovací funkce odkazuje k předobrazům statku a kláštera – jejich organizační principy jsou sice odlišné, ale některé vzorce si lze vypůjčit.

Pozemky se nacházejí v blokové zástavbě dvou- až čtyřpodlažních domů. Tato zástavba je však silně rozrušena množstvím proluk. V uliční frontě pozemku zbývají vlastně jen dva domy. Za jiných okolností by jasně platilo, že novou výstavbu je nutno podřídit blokové struktuře a tu tak znovu doplnit, na Dubské ulici došlo ovšem od éry vzniku městských bloků k podstatným a zřejmě nevratným změnám. Hlavní městská ulice přišla o železniční přejezd a dále je přestřižena u kruhového objezdu, na který neústí. Z kdysi hlavní osy města se tak stala vnitřní periferie. Územní plán sice doporučuje obnovení bloků, v regulativech to však není vyžadováno a nové stavby původní strukturu většinou nerespektují. Navíc z původně obchodní a obytné čtvrti se stává čtvrť produkční.

Cíle návrhu

1. Najít prostorovou formu, která se bude držet logiky uzavřeného městského bloku, ale která zároveň zapadne i do stávající, roztříštěné struktury.
2. Skloubit odlišné funkce, tj. reprezentativní centrum firmy, školicí středisko prodchnuté ideálem krásy a distribuční sklad tak, aby se navzájem nerušily.
3. Umožnit přístup ke všem funkcím přímo z ulice.
4. Vytvořit čisté prostředí, přístupné postupným změnám korporátní identity, které však nebude působit studeně.
5. Vytvořit přehledné a prostupné prostory, které umožňují a stimulují setkávání a komunikaci.
6. Umožnit kontakt rozsáhlé zahrady s interiéry budovy – dotek přírody ve městě.
7. Celý provoz uzavřít do takové obálky, která bude probouzet pocit bezpečí, soukromí a klidu.
8. Areál má být zvnějšku nenápadný, nesmí však působit macešsky k uličnímu prostoru.

Autorem architektonického návrhu je Jan Kolman, vznikl v rámci spolupráce ve společné firmě 2teliér [dvateliér].

01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 16
Ve firmě klientů panuje z manažerského hlediska komunitní přístup, kde se na zaměstnance nehledí jako na lidské zdroje, ale jako na spolupracovníky. Tento komunitní aspekt, spolu s kombinací reprezentační, vzdělávací, obchodní a skladovací funkce odkazuje k předobrazům statku a kláštera – jejich organizační principy jsou sice odlišné, ale některé vzorce si lze vypůjčit.

Pozemky se nacházejí v blokové zástavbě dvou- až čtyřpodlažních domů. Tato zástavba je však silně rozrušena množstvím proluk. V uliční frontě pozemku zbývají vlastně jen dva domy. Za jiných okolností by jasně platilo, že novou výstavbu je nutno podřídit blokové struktuře a tu tak znovu doplnit, na Dubské ulici došlo ovšem od éry vzniku městských bloků k podstatným a zřejmě nevratným změnám. Hlavní městská ulice přišla o železniční přejezd a dále je přestřižena u kruhového objezdu, na který neústí. Z kdysi hlavní osy města se tak stala vnitřní periferie. Územní plán sice doporučuje obnovení bloků, v regulativech to však není vyžadováno a nové stavby původní strukturu většinou nerespektují. Navíc z původně obchodní a obytné čtvrti se stává čtvrť produkční.

Cíle návrhu

1. Najít prostorovou formu, která se bude držet logiky uzavřeného městského bloku, ale která zároveň zapadne i do stávající, roztříštěné struktury.
2. Skloubit odlišné funkce, tj. reprezentativní centrum firmy, školicí středisko prodchnuté ideálem krásy a distribuční sklad tak, aby se navzájem nerušily.
3. Umožnit přístup ke všem funkcím přímo z ulice.
4. Vytvořit čisté prostředí, přístupné postupným změnám korporátní identity, které však nebude působit studeně.
5. Vytvořit přehledné a prostupné prostory, které umožňují a stimulují setkávání a komunikaci.
6. Umožnit kontakt rozsáhlé zahrady s interiéry budovy – dotek přírody ve městě.
7. Celý provoz uzavřít do takové obálky, která bude probouzet pocit bezpečí, soukromí a klidu.
8. Areál má být zvnějšku nenápadný, nesmí však působit macešsky k uličnímu prostoru.
Autorem architektonického návrhu je Jan Kolman, vznikl v rámci spolupráce ve společné firmě 2teliér [dvateliér].