Ing. arch. Jan Hanzlík

Školní 349/2
Teplice
415 01

2. patro bývalé Union banky,
dnes „levné knihy“

Vzhledem k výraznému převisu poptávky po projekčních službách nad kapacitními možnostmi počítejte prosím s tím, že se novým zakázkám zpravidla mohu věnovat nejdříve tři měsíce od prvního kontaktu.

janhanzlik@janhanzlik.cz
tel. 608 204 230
IČO 75355396

 

Kancelář Školní 2

Vážení klienti, do března 2017 jste nás mohli znát pod názvem 2teliér [dvateliér] architektonická kancelář. Po odchodu Jana Kolmana společnost zanikla, v samostatné projekční činnosti pokračuji pod svým jménem. Smluvní vztahy společnosti přecházejí rovným dílem na mě a Bc. Jana Kolmana.