Ing. arch. Jan Hanzlík

IMG_0233m

autorizovaný architekt České komory architektů č. 4691

*1987 Teplice

2002–2006 Gymnázium Teplice

2006–2013 Fakulta architektury ČVUT, obor architektura a urbanismus, ateliéry Aleše Langa a Radka Kolaříka

2011 stáž na École nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Rennes, Francie

2009–2011 praxe v architektonické kanceláři 3+1 architekti, Ústí nad Labem

od 2010 hlavní editor webového projektu Teplice///Teplitz – architektura na severu Čech

2011-17 specialista na urbanismus a územní plánování, Národní památkový ústav Ústí nad Labem

2014–2017 architekt ve společnosti 2teliér [dvateliér] architektonická kancelář (zanikla v roce 2017)

od 2017 samostatná architektonická kancelář Jan Hanzlík

Publikační a přednášková činnost:

Architektonická procházka 2014

  • Architektura Podmokel: Architektur von Bodenbach, spoluautor knihy, 2014

  • Krušnohorská ideální horní města v evropském kontextu, příspěvek na konferenci Proměny montánní krajiny Krušnohoří, 2013

  • Architektonické soutěže v Teplicích na přelomu 19. a 20. století, v časopisu Monumentorum Custos, 2012

  • Exprese, moderna, věcnost a funkce: stopy nových architektonických směrů v Teplicích v 1. polovině 20. století, v časopisu Monumentorum Custos, 2013

  • Architekt Fritz Hühnl: tvůrce městské tváře Trnovan u Teplicích, v časopisu Monumentorum Custos, 2014

  • Zmizelé Trnovany a jejich tvůrci, přednáška v rámci Dne architektury 2014

  • Obraz města, veřejný workshop v rámci Dne architektury 2013

  • Podstávkový dům v údolí Ploučnice, spoluautor výstavy, 2013

  • Most – zánik a zrození, spoluautor výstavy, 2014

  • Duchcov///Dux – moderní architektura Duchcova, spoluautor publikace a výstavy, 2014