Služby

Projektuji

 • nové stavby: rodinné domy, bytové domy, občanské stavby
 • rekonstrukce, včetně rekonstrukcí památkově chráněných objektů
 • veřejná prostranství
 • drobnou architekturu a řešení na rozhraní designu a architektury

Stupně studie/projektu

Práce na projektu se zpravidla skládá ze čtyř fází:

 1. Architektonická studie — návrh architektonického, provozního a materiálového řešení. Výstupem je tištěné portfolio studie (zpravidla ve formátu A3).
 2. Dokumentace pro stavební povolení — cílem této fáze je vypracovat dokumentaci pro projednání stavebního záměru s úřady, případně jej představit veřejnosti. Výstupem je dokumentace pro stavební povolení, obsahující část architektonicko-stavební, projekty profesí (zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, vytápění, požárně-bezpečnostní řešení apod.). Součástí této fáze může být i zastupování v jednání s úřady.
 3. Dokumentace pro provedení stavby — dokumentace, určená k provádění stavby a vypracování položkového rozpočtu. Obsahuje rovněž projekty profesí.
 4. Autorský dozor — dozor nad prováděním stavby z hlediska dodržení podmínek námi zpracované projektové dokumentace (nenahrazuje technický dozor investora).

V navazujících fázích spolupracuji s dalšími subdodavateli částí dokumentace: statikem, stavařem, projektantem elektroinstalací, zdravotně-technických instalací, projektantem požární bezpečnosti a dalšími. Tyto projekty pro Vás zajistím v rámci zakázky jako subdodávku a vzájemně zkoordinuji.

Za určitých okolností se mohou zpracovávat i tyto další fáze:

 • Orientační nacenění stavebních nákladů podle studie — nepovinná fáze, v níž se metodikou ÚRS RYRO vypracuje podrobnější rozpočet stavby podle zpracované studie. Slouží k tomu, aby již v rané fázi projektu byla známá cena, která bude s poměrně malým rozptylem odpovídat výsledné ceně stavby. Tuto fázi klientům vřele doporučuji.
 • Dokumentace pro výběr dodavatele – slouží k výběru dodavatele ve výběrovém řízení, z toho důvodu je rozšířená o výkaz výměr.
 • Dokumentace pro územní řízení — u složitějších záměrů bývá účelné vést územní řízení zvlášť – k tomu je určena tato dokumentace. U jednodušších staveb je zahrnuta v dokumentaci pro stavební povolení.

Každá fáze má svou textovou a výkresovou dokumentaci, která navazuje na fázi předchozí a upřesňuje ji. Přitom platí zásada, že každá změna je tím dražší, čím později je do projektu zanesena. Proto se snažíme s klienty už na začátku, ve fázi studie, dojít k takovému řešení, které zcela vyhovuje potřebám klienta a respektuje jejich finanční limity.

Objednávka služeb

 1. Na základě telefonické nebo mailové domluvy se setkáme na místě realizace Vašeho záměru nebo u mě v kanceláři. V diskusi se snažím poznat Vás a Váš záměr. Výsledkem je co nejpřesněji zformulované zadání.

 2. Předložím Vám nabídku ceny za návrh — architektonickou studii. Až do okamžiku kdy připravenou nabídku odsouhlasíte je veškeré jednání nezávazné a tudíž zdarma.

 3. Během zpracování se obvykle s klientem scházím a diskutuji o dílčích variantách a limitech řešení, zpřesňuje se i zadání.

 4. Odevzdávám studii v papírové a elektronické podobě. Je to poslední vhodná příležitost navrhované řešení zásadněji měnit, proto se snažím ji s klientem podrobně projít a ujistit se, že opravdu odpovídá jeho představám.

 5. Nabídnu Vám cenu za zpracování dalších stupňů projektové dokumentace – projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, jestliže to rozsah stavby vyžaduje, případně rovnou projektu pro realizaci.

Nenašli jste informace, které jste hledali? Zkuste ještě sekci Často kladených dotazů.