Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice

Tržní náměstí je dlouhou dobu opomíjeným veřejným prostorem. Přitom v hierarchii teplických náměstí jde vlastně o čtvrtý nejvýznamnější prostor, situovaný přímo v centru, na zásadní tepně mezi dvěma ohnisky městského života – Benešovým náměstím a nádražím. Cílem studie je navrátit místu (velko)městský charakter, jaký si zaslouží, aby bylo po právu opět zváno „náměstím“. Prostor trpí řadou závad, ale také má své silné stránky, mezi které patří i kvalitní neorenesanční architektura jeho domů. Podle zadání města má náměstí být nadále využíváno k trhům a zároveň má být v části k ulici Na Hrázi zachována jeho funkce sběrného parkoviště.

Závady k řešení

Závady jsou výrazné, ale nepřevažují. Shlukují se do ohnisek, některé kouty náměstí jsou výrazně horší než ostatní.
Úkolem je odstranit závady a posílit pozitivní stránky.

Závady Úkoly k řešení
Stavebně i morálně dožilé budovy tržiště, nepřehlednost prostoru 1. Odstranění budov, uvolnění prostoru náměstí, vytvoření čitelného středu
Extrémně nízká pobytová kvalita prostoru, rumiště 2. Vytvoření pobytového prostoru s jasným charakterem a přívětivým parterem
Dožilé pochozí povrchy 3. Navržení nových trvanlivých a důstojnýh povrchů
Chybějící chodníky — nemožnost legálního pěšího průchodu 4. Zřízení oficiálních pěších tras v chybějících směrec
Dobré partery budov nenapojené na pěší provoz 5. Všechny partery budov budou napojeny na dostatečně široký chodník
Neperspektivní stromy a keře 6. Odstranění, případně nová výsadba podle jednotného plánu
Chybějící přechody pro chodce 7. Doplnění přechodů pro chodce
Silné a slabé stránky
Kvalitní parter historických domů 8. Zapojení parteru do pěšího prostoru náměstí
Kvalitní architektura (byť zanedbaná) historických domů 9. Uvolnění prostoru náměstí – zlepšení pohledového uplatnění kvalitní architektury domů
Zhoršování sociální struktury 10. Bude zvýšena pobytová kvalita prostředí (pouze dílčí řešení)

Inspirace z podobných veřejných prostorů

Analogické veřejné prostory – města obdobné velikosti a prostory podobného významu v rámci města, z jejichž řešení si lze vzít inspiraci.
Freiberg, Poststraße: Obchodní ulice s parkováním, stromy, širokým chodníkem a kouty, které slouží k posezení pod stromy a zároveň jako příležitostné parkování pro zásobování.
Marienberg, Marktplatz: Tržní náměstí v pravém slova smyslu, uprostřed prázdná plocha pro trhovce, po obvodu stromořadí a průjezdní ulice. Materiálově jsou odlišené hlavní pěší tahy a rozptylové plochy.
Hradec Králové, Gočárovo schodiště: Terénní uspořádání je podobné rumišti ve východní části Tržního náměstí, jde o „zbytkový“ prostor, který bylo potřeba důstojně vyřešit a pohledově zakončit. Architekt Gočár navrhl toto mírně monumentální okno s průhledem do údolí.

Inspirace z historického uspořádání prostoru

Velkoměstský charakter prostoru, dýchající z historických fotografií, byl dán:

 • jednotlivé typy kamenné dlažby odlišují určení pruhu
 • dvojřadé stromořadí malokorunných stromů
 • plakátový sloup naznačuje kulturní život

Koncept — vrstvy návrhu

 1. střed náměstí s tržní plochou: volná pěší plocha náměstí, ohraničená vzrostlými stromy, doplněná záchodky
 2. ulička směrem ke Concordii: odpočinkové místo s vodním prvkem, připomínajícím potok, tekoucí pod náměstím
 3. obvodový chodník se stromořadím: ulice s širokým chodníkem a jednořadým stromořadím malokorunných stromů. Řídíme se pravidlem, že pokud je možno unístit do uličního profilu stromy, umístíme je. V pruhu chodníku mezi stromy bude rovněž probíhat parkování pro zásobování prodejen a trhů, bude v něm možné též umístit židle a stoly restauračních předzahrádek.
 4. obvodová ulice s krátkodobým parkovacím stáním
 5. parkoviště

Povrchy

A hlavní pěší směry: žulová dlažba řezaná v polokřížové vazbě
B střední plocha náměstí a méně exponované části chodníku: žulová kostka 8/10 štípané v obloukové vazbě s dvouřadou bordurou
C pojížděné plochy: parkovací stání a jízdní pruhy
Žulové obrubníky

Stromy

Stromořadí podél ulice 28. října: 4× vzrostlá Tilia cordata – perspektivní stromy s vysokou sadovnickou hodnotou, určené k zachování, nově navržená rabátka s lavičkami
Ústřední stromořadí (vyjma řady podél 28. října): Acer platanoides (kultivary s červenými listy), perspektivní jedinci určeni k zachování (většina), doplnění jedinců do pravidelného sponu. K odstranění jsou břízy a borovice v zadní části náměstí.
Obvodové stromořadí chodníku: zde by měly být osazeny stromy s úzkou sloupovitou korunou, odolné vůči městskému prostředí, ideálně jiný druh než všudypřítomné javory mléče. Např. Acer campestre ‚Fastigiatum‘.

Výběr mobiliáře a řešení detailů

Kořeny lip v čelní řadě budou dosypány zeminou a mulčem, kolem nich vybudováno betonové rabátko v. 35 cm, kryté mříží z černé oceli, osazené lavičkami (mmCité Portiqoa), rozměry rabátka cca 4×4 metry. Podzemní kontejnery na tříděný odpad, vysouvací sloupky pro připojení trhovců na média, tahokovové přístřešky na kontejnery na směsný odpad.

Úprava protihlukové stěny

(možnosti seřazeny podle vhodnosti)

 1. Dřevěný obklad, evokující prostorovou síť
 2. Street art
 3. Vertikální zahrada (spíše nevhodné, resp. extrémně nákladné)
Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Teplice
Tržní náměstí je dlouhou dobu opomíjeným veřejným prostorem. Přitom v hierarchii teplických náměstí jde vlastně o čtvrtý nejvýznamnější prostor, situovaný přímo v centru, na zásadní tepně mezi dvěma ohnisky městského života – Benešovým náměstím a nádražím. Cílem studie je navrátit místu (velko)městský charakter, jaký si zaslouží, aby bylo po právu opět zváno „náměstím“. Prostor trpí řadou závad, ale také má své silné stránky, mezi které patří i kvalitní neorenesanční architektura jeho domů. Podle zadání města má náměstí být nadále využíváno k trhům a zároveň má být v části k ulici Na Hrázi zachována jeho funkce sběrného parkoviště.

Závady k řešení

Závady jsou výrazné, ale nepřevažují. Shlukují se do ohnisek, některé kouty náměstí jsou výrazně horší než ostatní.
Úkolem je odstranit závady a posílit pozitivní stránky.

Závady Úkoly k řešení
Stavebně i morálně dožilé budovy tržiště, nepřehlednost prostoru 1. Odstranění budov, uvolnění prostoru náměstí, vytvoření čitelného středu
Extrémně nízká pobytová kvalita prostoru, rumiště 2. Vytvoření pobytového prostoru s jasným charakterem a přívětivým parterem
Dožilé pochozí povrchy 3. Navržení nových trvanlivých a důstojnýh povrchů
Chybějící chodníky — nemožnost legálního pěšího průchodu 4. Zřízení oficiálních pěších tras v chybějících směrec
Dobré partery budov nenapojené na pěší provoz 5. Všechny partery budov budou napojeny na dostatečně široký chodník
Neperspektivní stromy a keře 6. Odstranění, případně nová výsadba podle jednotného plánu
Chybějící přechody pro chodce 7. Doplnění přechodů pro chodce
Silné a slabé stránky
Kvalitní parter historických domů 8. Zapojení parteru do pěšího prostoru náměstí
Kvalitní architektura (byť zanedbaná) historických domů 9. Uvolnění prostoru náměstí – zlepšení pohledového uplatnění kvalitní architektury domů
Zhoršování sociální struktury 10. Bude zvýšena pobytová kvalita prostředí (pouze dílčí řešení)

Inspirace z podobných veřejných prostorů

Analogické veřejné prostory – města obdobné velikosti a prostory podobného významu v rámci města, z jejichž řešení si lze vzít inspiraci.
Freiberg, Poststraße: Obchodní ulice s parkováním, stromy, širokým chodníkem a kouty, které slouží k posezení pod stromy a zároveň jako příležitostné parkování pro zásobování.
Marienberg, Marktplatz: Tržní náměstí v pravém slova smyslu, uprostřed prázdná plocha pro trhovce, po obvodu stromořadí a průjezdní ulice. Materiálově jsou odlišené hlavní pěší tahy a rozptylové plochy.
Hradec Králové, Gočárovo schodiště: Terénní uspořádání je podobné rumišti ve východní části Tržního náměstí, jde o „zbytkový“ prostor, který bylo potřeba důstojně vyřešit a pohledově zakončit. Architekt Gočár navrhl toto mírně monumentální okno s průhledem do údolí.

Inspirace z historického uspořádání prostoru

Velkoměstský charakter prostoru, dýchající z historických fotografií, byl dán:

 • jednotlivé typy kamenné dlažby odlišují určení pruhu
 • dvojřadé stromořadí malokorunných stromů
 • plakátový sloup naznačuje kulturní život

Koncept — vrstvy návrhu

 1. střed náměstí s tržní plochou: volná pěší plocha náměstí, ohraničená vzrostlými stromy, doplněná záchodky
 2. ulička směrem ke Concordii: odpočinkové místo s vodním prvkem, připomínajícím potok, tekoucí pod náměstím
 3. obvodový chodník se stromořadím: ulice s širokým chodníkem a jednořadým stromořadím malokorunných stromů. Řídíme se pravidlem, že pokud je možno unístit do uličního profilu stromy, umístíme je. V pruhu chodníku mezi stromy bude rovněž probíhat parkování pro zásobování prodejen a trhů, bude v něm možné též umístit židle a stoly restauračních předzahrádek.
 4. obvodová ulice s krátkodobým parkovacím stáním
 5. parkoviště

Povrchy

A hlavní pěší směry: žulová dlažba řezaná v polokřížové vazbě
B střední plocha náměstí a méně exponované části chodníku: žulová kostka 8/10 štípané v obloukové vazbě s dvouřadou bordurou
C pojížděné plochy: parkovací stání a jízdní pruhy
Žulové obrubníky

Stromy

Stromořadí podél ulice 28. října: 4× vzrostlá Tilia cordata – perspektivní stromy s vysokou sadovnickou hodnotou, určené k zachování, nově navržená rabátka s lavičkami
Ústřední stromořadí (vyjma řady podél 28. října): Acer platanoides (kultivary s červenými listy), perspektivní jedinci určeni k zachování (většina), doplnění jedinců do pravidelného sponu. K odstranění jsou břízy a borovice v zadní části náměstí.
Obvodové stromořadí chodníku: zde by měly být osazeny stromy s úzkou sloupovitou korunou, odolné vůči městskému prostředí, ideálně jiný druh než všudypřítomné javory mléče. Např. Acer campestre ‚Fastigiatum‘.

Výběr mobiliáře a řešení detailů

Kořeny lip v čelní řadě budou dosypány zeminou a mulčem, kolem nich vybudováno betonové rabátko v. 35 cm, kryté mříží z černé oceli, osazené lavičkami (mmCité Portiqoa), rozměry rabátka cca 4×4 metry. Podzemní kontejnery na tříděný odpad, vysouvací sloupky pro připojení trhovců na média, tahokovové přístřešky na kontejnery na směsný odpad.

Úprava protihlukové stěny

(možnosti seřazeny podle vhodnosti)

 1. Dřevěný obklad, evokující prostorovou síť
 2. Street art
 3. Vertikální zahrada (spíše nevhodné, resp. extrémně nákladné)