Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí)

Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář

Salesiánské středisko v Teplicích působí již tři desetiletí. Jeho posláním je péče o volný čas mládeže s důrazem na mládež ohroženou sociálním vyloučením. V posledních letech rozšířilo mimo tradiční služby domu dětí a mládeže a nízkoprahového klubu své služby také o sociálně-aktivizační službu, která pomáhá lidem na sociálním okraji se začleněním do života. Dlouhodobě působí na teplických sídlištích Prosetice a Trnovany. V Trnovanech středisko dlouhodobě usiluje o vlastní objekt, k čemuž se významně přiblížilo zakoupením obejktu bývalých jeslí přímo v ohnisku zájmového území. Nezbytnou podmínkou bylo také zřízení bytu pro komunitu salesiánů.

Jesle byly navrženy v roce 1947 stavitelem Ottou Daňkem a uvedeny do provozu byly v roce 1950. Stylově by šlo je označit jako pozdní funkcionalismus Architektura jeslí je přes svou utilitaritu poměrně klasicky komponovaná – důraz kladl architekt na souměrnost, hmotovou gradaci a mírně monumentální kompozici s převýšeným středním traktem. Již tehdy byl dům navržen jako jesle pro děti a velký důraz byl kladený na dobré prosvětlení domu. To se pro budoucí využití domu pro děti a mládež dobře hodí. Udržení tváře původní architektury je tak pro architekta rekonstrukce zásadním úkolem.

Provoz střediska pro veřejnost bude umístěn v přízemí a byt komunity salesiánů v 1. patře. Do podkroví (3. n. p.) bude přiveden výtah a dostavěno schodiště tak, aby v něm mohly být umístěny kanceláře zaměstnanců střediska. Stávajících dvou vstupů do budovy bude využito pro oddělení jednotlivých provozů, jejichž vzájemné setkávání není žádoucí, zároveň bude obnoven i stávající vjezd na pozemek pro vozidla z jižní strany. Vstup pro uživatele nízkoprahu a kroužků DDM bude umístěn v severovýchodní části dispozice a bude veden po bezbariérové rampě do vstupního foyer. Tento vstup je vnímán jako hlavní vstup pro veřejnost, bude kontrolován z hlavní recepce a bude mít v otevírací době střediska volnější režim. Druhý vstup bude využit jednak pro komunitu salesiánů a jednak pro klienty sociálně-aktivizační služby, u nichž často není žádoucí setkávání s běžným provozem nízkoprahu a DDM. U tohoto vstupu bude rovněž situován nový výtah, přistavěný k budově.

Pozemek bude rozdělen do několika zón: 1) poloveřejná odpočinková zóna – tento prostor bude kontrolován z hlavní recepce a bude v otevírací době střediska přístupný brankou. Bude obsahovat dětské prolézačky k využití veřejností s vědomím recepční. 2) parkoviště a vstupní zóna pro sociálně-aktivizační službu a komunitu, 3) pobytová zahrada, 4) zóna pro přístup ke hřišti.
Pro získání potřebného většího rozptylového prostoru pro vstupní plochu s recepcí bude do vnějšího koutu dispozice vestavěno zcela nové foyer. To je pojato jako skeletová dřevostavba tak, aby svým charakterem nenarušila hmotu původního domu a zároveň zajistila velkým prosklením kontakt s poloveřejnou odpočinkovou zónou.
Dále je navržena malá komunitní kaple. Na pozemku je navržen samostatný objekt šaten a sprch pro hřiště. Na boku objektu, přístupném z odpočinkové zóny, bude situována malá boulderová stěna. Výhledově je navrženo víceúčelové hřiště o rozměrech 40×20 m s oplocením.

Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Salesiánské středisko v Teplicích-Trnovanech (adaptace bývalých jeslí) | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář

Salesiánské středisko v Teplicích působí již tři desetiletí. Jeho posláním je péče o volný čas mládeže s důrazem na mládež ohroženou sociálním vyloučením. V posledních letech rozšířilo mimo tradiční služby domu dětí a mládeže a nízkoprahového klubu své služby také o sociálně-aktivizační službu, která pomáhá lidem na sociálním okraji se začleněním do života. Dlouhodobě působí na teplických sídlištích Prosetice a Trnovany. V Trnovanech středisko dlouhodobě usiluje o vlastní objekt, k čemuž se významně přiblížilo zakoupením obejktu bývalých jeslí přímo v ohnisku zájmového území. Nezbytnou podmínkou bylo také zřízení bytu pro komunitu salesiánů.

Jesle byly navrženy v roce 1947 stavitelem Ottou Daňkem a uvedeny do provozu byly v roce 1950. Stylově by šlo je označit jako pozdní funkcionalismus Architektura jeslí je přes svou utilitaritu poměrně klasicky komponovaná – důraz kladl architekt na souměrnost, hmotovou gradaci a mírně monumentální kompozici s převýšeným středním traktem. Již tehdy byl dům navržen jako jesle pro děti a velký důraz byl kladený na dobré prosvětlení domu. To se pro budoucí využití domu pro děti a mládež dobře hodí. Udržení tváře původní architektury je tak pro architekta rekonstrukce zásadním úkolem.

Provoz střediska pro veřejnost bude umístěn v přízemí a byt komunity salesiánů v 1. patře. Do podkroví (3. n. p.) bude přiveden výtah a dostavěno schodiště tak, aby v něm mohly být umístěny kanceláře zaměstnanců střediska. Stávajících dvou vstupů do budovy bude využito pro oddělení jednotlivých provozů, jejichž vzájemné setkávání není žádoucí, zároveň bude obnoven i stávající vjezd na pozemek pro vozidla z jižní strany. Vstup pro uživatele nízkoprahu a kroužků DDM bude umístěn v severovýchodní části dispozice a bude veden po bezbariérové rampě do vstupního foyer. Tento vstup je vnímán jako hlavní vstup pro veřejnost, bude kontrolován z hlavní recepce a bude mít v otevírací době střediska volnější režim. Druhý vstup bude využit jednak pro komunitu salesiánů a jednak pro klienty sociálně-aktivizační služby, u nichž často není žádoucí setkávání s běžným provozem nízkoprahu a DDM. U tohoto vstupu bude rovněž situován nový výtah, přistavěný k budově.

Pozemek bude rozdělen do několika zón: 1) poloveřejná odpočinková zóna – tento prostor bude kontrolován z hlavní recepce a bude v otevírací době střediska přístupný brankou. Bude obsahovat dětské prolézačky k využití veřejností s vědomím recepční. 2) parkoviště a vstupní zóna pro sociálně-aktivizační službu a komunitu, 3) pobytová zahrada, 4) zóna pro přístup ke hřišti.
Pro získání potřebného většího rozptylového prostoru pro vstupní plochu s recepcí bude do vnějšího koutu dispozice vestavěno zcela nové foyer. To je pojato jako skeletová dřevostavba tak, aby svým charakterem nenarušila hmotu původního domu a zároveň zajistila velkým prosklením kontakt s poloveřejnou odpočinkovou zónou.
Dále je navržena malá komunitní kaple. Na pozemku je navržen samostatný objekt šaten a sprch pro hřiště. Na boku objektu, přístupném z odpočinkové zóny, bude situována malá boulderová stěna. Výhledově je navrženo víceúčelové hřiště o rozměrech 40×20 m s oplocením.