Adaptace Beuronské kaple Gymnázia teplice

Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Adaptace Beuronské kaple Gymnázia Teplice | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář

Autor architektonického řešení Jan Kolman

Cíle návrhu

1. Najít nový, bezbariérový vstup do kaple tak, aby její provoz nebyl rušen hlukem z ulice a aby vzniklo místo pro informační pult a odkládání oděvů.
2. Definovat klubový prostor pro cca 40 osob.
3. Upravit hygienické a provozní zázemí společně pro kapli a klub tak, aby tyto prostory mohly fungovat nezávisle na provozu školy a odděleně od něj.
4. Zahladit stopy necitlivých úprav z minulosti, obnovit estetiku původní budovy z 19. století.

Vstup

Nový vstup je navržen skrz přízemní místnost sousedící s kaplí (učebna č. 31). Do tohoto prostoru lze bez radikálních zásahů do interéru kaple vložit šatnu i zdvihací plošinu, která zajistí bezbariérový přístup. Další výhodou tohoto řešení je, že vzniká chráněné zádveří, které ústí provozně výhodnějším způsobem do hlavní chodby, takže z něj lze pokračovat do „klubu“, aniž by se křížil provoz kaple.
Stávající učebna 31 je rozdělena příčkou na prostor zádveří a šatny.
Vchod z ulice vede prolomeným parapetem okna. Vyrovnání výškových úrovní v zádveří vyžaduje částečné vybourání klenby nad suterénem a zhotovení nového, na niveletu ulice vloženého stropu, na němž bude umístěno krátké schosiště o čtyřech stupních.
Dveře jsou navrženy v indpiraci původními dveřmi kaple. Jsou členěny čtyřmi kazetami s geometrickmi motivy. Vysoké dveře, ústící do symterického prostoru s krátkým schodištěm jsou záměrně monumentální.
Šatna je navržena jako samoobslužná, ale vložením přenosného pultu do dvoukřídlých dvěří šatny může být šatna provozována obsluhou.

Kaple

Hlavním prvkem, který má v interiéru působit, je historická výmalba. Veškeré nově vkládané prvky jsou proto řešeny minimalisticky, aby na sebe nestrhávaly pozornost.
Kromě oken v úrovni druhého podlaží budou kompletně vyměněny otvorové výplně. Dveře z ulice budou nahrazeny replikou se změnou směru otevírání. Z důvodu usnadnění úniku by se dveře měly otevírat směrem ven. Dveře do chodby a do šatny účinkujících jsou navrženy bez členění, a to z toho důvodu, aby se potlačila rozměrová nejednotnost všech dveří v interéru. Dvojitý oblouk ustící do oratoře bude zasklen.

Obnovu původního oltáře neshledáváme jako vhodnou, a to jednak proto že by se tím narušila podle našeho názoru atraktivní rovnováha sakrality a světskosti prostoru, jednak proto že původní oltář byl darován a nezapadal do výtvarného ani ikonografického konceptu kaple.

Je ovšem vhodné připomenout složitý osud kaple náznakem, že zde oltář chybí, a to umístěním naznačených obrysů původního oltáře. Ty by byly provedeny z černěné oceli formou subtilních linií, odsazených od stěny.

Přístup na kúr se kříží s provozem školy (vede přes učebnu ve druhém podlaží). Proto je navrženo schodiště vedoucí vnitřkem kaple, přestože se nejednalo o požadavek objednatele. Přímé schodiště je vedeno štěrbinou prolomenou do valené klenby kúru. Pojato je minimalisticky, jako jednoduchá ocelová konstrukce. Druhý přístup přes školní budovu doporučujeme zachovat. Vložení schodiště by bylo radikálním stavebním zásahem do interiéru, proto navrhujeme jej odložit podle toho, zda se ukáže jako provozně nutné.
Mobiliář kaple musí být snadno přemístitelný vzhledem k tomu, že se má kaple užívat k různorodým kulturním akcím. Sezení je řešeno volně stojícími židlemi (které musí být stohovatelné). Zvuková a osvětlovací technika se do kaple umístí v případě potřeby jako volně stojící.

Klub

Klubový provoz v zadní části areálu je určen pro potřeby vernisáží, konání malých kulturních akcí a jako příležitostný prostor pro výuku (návštěvy bioparku).
Je řešen s volně rozmístěnými stoly pro 36 osob. Součástí mobiliáře je i barový pult, který slouží k podávání občerstevní.

S klubovým sálem je propojena malá kuchyňka, vybavená pouze dřezem a elektospotřebiči, bez sporáku. Ta zároveň slouží jako prostor k uložení drobného majetku sdružení, které se o kapli stará.

Komunikace a zázemí

Zalomená chodba propojuje všechny části provozu navzájem a ústí do hlavního schodiště budovy B, odkud se lze dostat do kterékoliv části komplexu Gymnázia. Další vstup do chodby je možný z vnitřního dvora budovy B. Vstup je bezbariérový a je uvažován jako provozní vstup, z nějž lze do areálu vnášet zvukovou techniku apod. Další vstupy jsou z Alejní ulice hlavním vchodem přes zádveří se šatnou, nebo oklikou původními dveřmi kaple.

Autor architektonického řešení Jan Kolman

Cíle návrhu

1. Najít nový, bezbariérový vstup do kaple tak, aby její provoz nebyl rušen hlukem z ulice a aby vzniklo místo pro informační pult a odkládání oděvů.
2. Definovat klubový prostor pro cca 40 osob.
3. Upravit hygienické a provozní zázemí společně pro kapli a klub tak, aby tyto prostory mohly fungovat nezávisle na provozu školy a odděleně od něj.
4. Zahladit stopy necitlivých úprav z minulosti, obnovit estetiku původní budovy z 19. století.

Vstup

Nový vstup je navržen skrz přízemní místnost sousedící s kaplí (učebna č. 31). Do tohoto prostoru lze bez radikálních zásahů do interéru kaple vložit šatnu i zdvihací plošinu, která zajistí bezbariérový přístup. Další výhodou tohoto řešení je, že vzniká chráněné zádveří, které ústí provozně výhodnějším způsobem do hlavní chodby, takže z něj lze pokračovat do „klubu“, aniž by se křížil provoz kaple.
Stávající učebna 31 je rozdělena příčkou na prostor zádveří a šatny.
Vchod z ulice vede prolomeným parapetem okna. Vyrovnání výškových úrovní v zádveří vyžaduje částečné vybourání klenby nad suterénem a zhotovení nového, na niveletu ulice vloženého stropu, na němž bude umístěno krátké schosiště o čtyřech stupních.
Dveře jsou navrženy v indpiraci původními dveřmi kaple. Jsou členěny čtyřmi kazetami s geometrickmi motivy. Vysoké dveře, ústící do symterického prostoru s krátkým schodištěm jsou záměrně monumentální.
Šatna je navržena jako samoobslužná, ale vložením přenosného pultu do dvoukřídlých dvěří šatny může být šatna provozována obsluhou.

Kaple

Hlavním prvkem, který má v interiéru působit, je historická výmalba. Veškeré nově vkládané prvky jsou proto řešeny minimalisticky, aby na sebe nestrhávaly pozornost.
Kromě oken v úrovni druhého podlaží budou kompletně vyměněny otvorové výplně. Dveře z ulice budou nahrazeny replikou se změnou směru otevírání. Z důvodu usnadnění úniku by se dveře měly otevírat směrem ven. Dveře do chodby a do šatny účinkujících jsou navrženy bez členění, a to z toho důvodu, aby se potlačila rozměrová nejednotnost všech dveří v interéru. Dvojitý oblouk ustící do oratoře bude zasklen.

Obnovu původního oltáře neshledáváme jako vhodnou, a to jednak proto že by se tím narušila podle našeho názoru atraktivní rovnováha sakrality a světskosti prostoru, jednak proto že původní oltář byl darován a nezapadal do výtvarného ani ikonografického konceptu kaple.

Je ovšem vhodné připomenout složitý osud kaple náznakem, že zde oltář chybí, a to umístěním naznačených obrysů původního oltáře. Ty by byly provedeny z černěné oceli formou subtilních linií, odsazených od stěny.

Přístup na kúr se kříží s provozem školy (vede přes učebnu ve druhém podlaží). Proto je navrženo schodiště vedoucí vnitřkem kaple, přestože se nejednalo o požadavek objednatele. Přímé schodiště je vedeno štěrbinou prolomenou do valené klenby kúru. Pojato je minimalisticky, jako jednoduchá ocelová konstrukce. Druhý přístup přes školní budovu doporučujeme zachovat. Vložení schodiště by bylo radikálním stavebním zásahem do interiéru, proto navrhujeme jej odložit podle toho, zda se ukáže jako provozně nutné.
Mobiliář kaple musí být snadno přemístitelný vzhledem k tomu, že se má kaple užívat k různorodým kulturním akcím. Sezení je řešeno volně stojícími židlemi (které musí být stohovatelné). Zvuková a osvětlovací technika se do kaple umístí v případě potřeby jako volně stojící.

Klub

Klubový provoz v zadní části areálu je určen pro potřeby vernisáží, konání malých kulturních akcí a jako příležitostný prostor pro výuku (návštěvy bioparku).
Je řešen s volně rozmístěnými stoly pro 36 osob. Součástí mobiliáře je i barový pult, který slouží k podávání občerstevní.

S klubovým sálem je propojena malá kuchyňka, vybavená pouze dřezem a elektospotřebiči, bez sporáku. Ta zároveň slouží jako prostor k uložení drobného majetku sdružení, které se o kapli stará.

Komunikace a zázemí

Zalomená chodba propojuje všechny části provozu navzájem a ústí do hlavního schodiště budovy B, odkud se lze dostat do kterékoliv části komplexu Gymnázia. Další vstup do chodby je možný z vnitřního dvora budovy B. Vstup je bezbariérový a je uvažován jako provozní vstup, z nějž lze do areálu vnášet zvukovou techniku apod. Další vstupy jsou z Alejní ulice hlavním vchodem přes zádveří se šatnou, nebo oklikou původními dveřmi kaple.