Galerie Vojtěcha Preissiga ve Světci

Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Galerie Vojtěcha Preissiga, vizualizace, architekt Jan Hanzlík Inspirace zcela vědomá - pavilon Vídeňské secese Galerie Vojtěcha Preissiga, geometrie fasády Galerie Vojtěcha Preissiga, geometrie fasády Galerie Vojtěcha Preissiga, geometrie fasády Galerie Vojtěcha Preissiga, geometrie fasády Galerie Vojtěcha Preissiga, geometrie fasády Galerie Vojtěcha Preissiga, geometrie fasády
Návrh vznikl jen pro radost, není výsledkem žádného zadání — jen snu postavit výjimečnému umělci Vojtěchu Preissigovi, narozenému ve Světci u Bíliny, výstavní pavilon, sloužící umění a setkávání lidí. Pavilon by mohl být využíván k drobnějším výstavám umění, které by mohly přilákat návštěvníky ze širšího okolí, k workshopům, školním akcím apod.

Pavilon v zahradě – idea „Lustschlossu“ — pavilonu v zahradě či krajině, určeného odpočinku po lovu nebo kulturnímu vyžití. Kompozičně vytváří pavilon protiváhu zámku.  Zachovaná zámecká zahrada představuje v okolní poddolované krajině pozůstatek zvláštního starého světa. Inspirace Olbrichovým pavilonem vídeňské secese je zcela vědomá.

Ústřední část – schránka na umění — schraňuje umění bez kontaktu s vnějším světem. Jen škvírou po obvodu střechy prosvítá dovnitř rozptýlené denní světlo. Grafika, vylitá v betonu po obvodu stavby, je Preissigovým návrhem tapety. Nápis na budově je proveden v písmu, které Preissig sám navrhl. Boční křídla slouží provozu, komunikaci, setkávání a proto jsou s okolím propojeny.

Záclona — Preissig navrhoval i tapety a látky. Inspirováni jsme také teorií původu dekorace stavby jako zdobené textilní výplně (Gottfried Semper), která v době Preissigova mládí doznívala. Povlávání záclon ve větru odkrývá a zakrývá vnější svět.

Fabion — přesahující římsa jako jeden ze základních prvků Wagnerovy školy i rané moderny, pokus dodat stavbám monumentalitu. Poslední záchvěvy secesní dekorativity před nástupem moderny.

Ve všech vizualizacích jsou umístěna díla lounského malíře Vladislava Mirvalda – proč nezahájit provoz třeba jeho výstavou?

Návrh vznikl jen pro radost, není výsledkem žádného zadání — jen snu postavit výjimečnému umělci Vojtěchu Preissigovi, narozenému ve Světci u Bíliny, výstavní pavilon, sloužící umění a setkávání lidí. Pavilon by mohl být využíván k drobnějším výstavám umění, které by mohly přilákat návštěvníky ze širšího okolí, k workshopům, školním akcím apod.

Pavilon v zahradě – idea „Lustschlossu“ — pavilonu v zahradě či krajině, určeného odpočinku po lovu nebo kulturnímu vyžití. Kompozičně vytváří pavilon protiváhu zámku.  Zachovaná zámecká zahrada představuje v okolní poddolované krajině pozůstatek zvláštního starého světa. Inspirace Olbrichovým pavilonem vídeňské secese je zcela vědomá.

Ústřední část – schránka na umění — schraňuje umění bez kontaktu s vnějším světem. Jen škvírou po obvodu střechy prosvítá dovnitř rozptýlené denní světlo. Grafika, vylitá v betonu po obvodu stavby, je Preissigovým návrhem tapety. Nápis na budově je proveden v písmu, které Preissig sám navrhl. Boční křídla slouží provozu, komunikaci, setkávání a proto jsou s okolím propojeny.

Záclona — Preissig navrhoval i tapety a látky. Inspirováni jsme také teorií původu dekorace stavby jako zdobené textilní výplně (Gottfried Semper), která v době Preissigova mládí doznívala. Povlávání záclon ve větru odkrývá a zakrývá vnější svět.

Fabion — přesahující římsa jako jeden ze základních prvků Wagnerovy školy i rané moderny, pokus dodat stavbám monumentalitu. Poslední záchvěvy secesní dekorativity před nástupem moderny.

Ve všech vizualizacích jsou umístěna díla lounského malíře Vladislava Mirvalda – proč nezahájit provoz třeba jeho výstavou?