Kašny „Sviní potok“ a „Bystřice“ pro Tržní náměstí v Teplicích

Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář
Sviní potok a Bystřice – zapomenuté teplické potoky, které nepovšimnuty protékají pod celým městem. Cílem je tyto vodní toky připomenout a alespoň náznakem „vytáhnout“ na povrch. Absence vodního toku a nábřeží je také Tepličanům často předkládána jako nedostatek v městské krajině. Sviní potok protéká přímo pod Tržním náměstím, proto je volba tohoto tématu nanejvýš vhodná právě v tomto místě. Dvě kašny budou provedeny z litého betonu s reliéfně provedenými nápisy s názvem toku, délkou, jmény míst, kterými potok protéká a potoků, které se do nich vlévají. První kašna, určená pro střed náměstí, symbolizuje Sviní potok a Bystřici a jejich soutok pod Šanovským parkem. Druhá kašna v uličce do vnitrobloku symbolizuje pokračování potoka ze středu náměstí. Kašny by na sebe měly osově navazovat. Informace o průběhu toku budou na kašnách provedené reliéfně v betonu.
Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Kašny "Sviní potok" a "Bystřice" pro Tržní náměstí v Teplicích | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář
Sviní potok a Bystřice – zapomenuté teplické potoky, které nepovšimnuty protékají pod celým městem. Cílem je tyto vodní toky připomenout a alespoň náznakem „vytáhnout“ na povrch. Absence vodního toku a nábřeží je také Tepličanům často předkládána jako nedostatek v městské krajině. Sviní potok protéká přímo pod Tržním náměstím, proto je volba tohoto tématu nanejvýš vhodná právě v tomto místě. Dvě kašny budou provedeny z litého betonu s reliéfně provedenými nápisy s názvem toku, délkou, jmény míst, kterými potok protéká a potoků, které se do nich vlévají. První kašna, určená pro střed náměstí, symbolizuje Sviní potok a Bystřici a jejich soutok pod Šanovským parkem. Druhá kašna v uličce do vnitrobloku symbolizuje pokračování potoka ze středu náměstí. Kašny by na sebe měly osově navazovat. Informace o průběhu toku budou na kašnách provedené reliéfně v betonu.