Kniha Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000

Kromě navrhování staveb se věnuji i výzkumu na poli dějin teplické architektury, zvláště té z 20. století. Kniha Teplice: architektura moderní doby je největším výstupem této činnosti, který jsem vytvořil se spoluautorkami Janou Zajoncovou a Lenkou Hájkovou.

Dvojjazyčná kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000 v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Nezabývá se pouze avantgardní tvorbou, ale věnuje se i tradičnějším proudům architektury, které před rokem 1945 tvořily většinu místní stavební produkce. Chce vrátit do paměti jména architektů, kteří upadli v zapomnění, přestože svým osobitým rukopisem po dlouhá léta dotvářeli podobu města. Druhá část knihy je věnovaná architektuře poválečné, na kterou je často nahlíženo jako na nevzhlednou a obludnou tvorbu hyzdící tvář města. Stavitelství této rozporuplné éry by však bylo škoda jednou provždy zatratit. Autoři proto ukazují na mnoha příkladech dosud nepoznanou hodnotu architektury minulého režimu i 90. let. Kniha obsahuje kromě kapitol o vývoji teplické architektury i katalog více než dvou set objektů.

Kniha má 360 stran, zakoupit lze v některých teplických knihkupectvích (L&N Masarykova, Kanzelsberger Olympia, centrum Visit Teplice) a v e-shopu NPÚ.

Kromě navrhování staveb se věnuji i výzkumu na poli dějin teplické architektury, zvláště té z 20. století. Kniha Teplice: architektura moderní doby je největším výstupem této činnosti, který jsem vytvořil se spoluautorkami Janou Zajoncovou a Lenkou Hájkovou.

Dvojjazyčná kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000 v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Nezabývá se pouze avantgardní tvorbou, ale věnuje se i tradičnějším proudům architektury, které před rokem 1945 tvořily většinu místní stavební produkce. Chce vrátit do paměti jména architektů, kteří upadli v zapomnění, přestože svým osobitým rukopisem po dlouhá léta dotvářeli podobu města. Druhá část knihy je věnovaná architektuře poválečné, na kterou je často nahlíženo jako na nevzhlednou a obludnou tvorbu hyzdící tvář města. Stavitelství této rozporuplné éry by však bylo škoda jednou provždy zatratit. Autoři proto ukazují na mnoha příkladech dosud nepoznanou hodnotu architektury minulého režimu i 90. let. Kniha obsahuje kromě kapitol o vývoji teplické architektury i katalog více než dvou set objektů.

Kniha má 360 stran, zakoupit lze v některých teplických knihkupectvích (L&N Masarykova, Kanzelsberger Olympia, centrum Visit Teplice) a v e-shopu NPÚ.