Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)

Plana 01 Plana 02 Plana 03 Plana 04 Plana 05 Plana 06 Plana 07 Plana 08 Plana 09 Plana 10 Plana 11 Plana 12 Plana 13 Plana 14 Plana 15

Cíle návrhu

 • oslabení průjezdního charakteru vytvořením zřetelného středu
 • vytvoření odlišných prostorů se specifickou atmosférou a funkcí
 • usnadnění a zabezpečení pohybu chodců a cyklistů
 • vytvoření možností příjemného pobytu na náměstí
 • posílení vazby náměstí na prostor řeky Lužnice
 • zachování kapacity parkování
 • odblokování prostoru před obchodním parterem věžového domu

Řešení lokalit v náměstí

Třída ČSLA

Hlavní dopravní tah navrhujeme změnit v bulvár městského charakteru. S oboustranným podélným parkováním, do kterého jsou v dlouhých intervalech vkládána rabata se stromy. Pruh pro cyklisty, navržený po obou stranách, není od chodníku fyzicky oddělen, je pouze označen odlišnou dlažbou.

Jasná linie bulváru je v ohnisku řešeného území přerušena. Prostor otevřený do šířky vymezuje střed obce. Profil bulváru je řešen tak, aby bylo možné jej s drobnými obměnami protáhnout mimo řešené území a tak spojit obec ve srozumitelný celek.

Obchodní promenáda

Rozšířený profil třídy ČSLA před řadou domů s obchody a restauracemi je uspořádán jako široký prostor pro pěší pohyb. Mezi dva dlážděné chodníky (podél vozovky a podél domů) je vložen pruh mlatového povrchu s dvojitým stromořadím. Dvojice stromů jsou umisťovány ve větším sponu, aby zůstal zachován výhled na výklady a vývěsní štíty obchodů.

Pod stromořadí jsou v každém druhém intervalu mezi stromy vkládány čtveřice laviček tak, že vždy dvě jsou naproti sobě, jedna čelem k obchodům a jedna do ulice.

Centrální část

V prostoru mezi věžovým domem a někdejším motorestem zřizujeme otevřený dlážděný prostor. Ten propojuje všechny ostatní dílčí prostory náměstí, navíc sem ústí spojnice od řeky, od nádraží a ze sídliště. Ve vazbě na tuto ústřední plochu umisťujeme také zastávku MHD a navrhovanou kašnu, která by mohla být zakončena např. sochou svatého Václava. Předpokládáme, že tato plocha bude sloužit pro trhy, slavnosti apod.

Úplné odstranění zvýšených záhonů a dřevin před obchodním parterem věžového domu zlepší přehled a pocit bezpečí v tomto prostoru, takže kovový baldachýn podél výloh může sloužit stejně jako historická podloubí.

V dlážděné ploše jsou vloženy dva mlatové obdélníky, v nichž jsou v těsném sponu vysazeny trojice platanů. Pod nimi umístěné lavičky umožňují volbu pobytu ve stínu nebo na slunci, zobytňují rozlehlou plochu náměstí a také rozšiřují možnosti pohodlného čekání na autobus.

Spojnice k řece

Vazbu náměstí na řeku (a podél ní vedoucí cyklostezku) pokládáme za důležitou součást charakteru města. Provoz parkujících vozidel a obslužné dopravy do zadních traktů domů na nábřeží není segregován od pěší dopravy. Organizace pěší a automobilové dopravy je pouze naznačena odlišnou dlažbou.

Konce říčních spojek jsou upraveny pro odpočinek vodáků a cyklistů: socha sv. Jana Nepomuckého a prostor u ZŠ jsou doplněny stromy a lavičkami v mlatových plochách. Nábřežní prostor se sice nachází mimo řešené území, cítili jsme však povinnost navrhnout zakončení uliček. U sv. Jana se může jednat o molo, odkazující na někdejší dřevěný most přes Lužnici, u školy pak o široké stupně klesající k vodě, umožňující přistávání vodáků, sezení a ležení.

Park před školou

Společný nástupní prostor školy a kostela chápeme jako prostor pro potkávání. Ostrůvky trávníku, živé ploty a spleť chodníčků nahrazujeme jednolitou mlatovou plochou, umožňující svobodný pohyb. Dvě významné pěší spojnice ke vchodu do školy jsou provedeny jako pásy z betonu, které umožňují i za špatného počasí přicházet ke škole s relativně čistší obuví. V ploše pod korunami stromů jsou bez zjevného řádu rozmístěny lavičky. Stávající stromy budou zachovány a doplněny sedmi novými tak, aby vznikl jednotný prostor zakrytý klenbou vysoko nasazených korun. Pomníky obou světových válek jsou ponechány na původním místě.

Okolí kostela

Půdorys někdejšího hřbitova je v místě, kde chybí zeď, naznačen tenkým proužkem dlažby. K bočnímu vchodu do kostela a k sakristii je vytažena mlatová plocha, sloužící jako důstojný nástupní prostor. Travnatá plocha – rozšíření sakrálního prostoru – zůstává zachována, po obvodě kostela jsou pouze doplněny tři stromy, které nahradí clonící funkci odstraněných zeravů. Pietní a posvátná atmosféra místa je podpořena celkovou prostotou řešení prostoru hřbitova a vyloučením rušnějších aktivit.

Stávajícímu kříži je vymezen prostor vytažením trávníku mimo půdorys původního hřbitova, předpokládáme obnovení jeho tradiční úpravy s oploceným záhonem.

Prostory v okolí fary

Zeleň v okolí dětského hřiště a v okolí rybníčku je ponechána převážně bez výrazných zásahů, s výjimkou umístění dvou laviček na břeh rybníka a zmenšení dlážděné plochy na severní straně fary. Do rozšířeného trávníku je navrženo celkem 10 nových stromů, které utvářejí spolu se stromy před školou výraznou zelenou hmotu uzavírající centrální prostor náměstí z jihu.

Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)Náměstí v Plané nad Lužnicí (soutěžní návrh)

Cíle návrhu

 • oslabení průjezdního charakteru vytvořením zřetelného středu
 • vytvoření odlišných prostorů se specifickou atmosférou a funkcí
 • usnadnění a zabezpečení pohybu chodců a cyklistů
 • vytvoření možností příjemného pobytu na náměstí
 • posílení vazby náměstí na prostor řeky Lužnice
 • zachování kapacity parkování
 • odblokování prostoru před obchodním parterem věžového domu

Řešení lokalit v náměstí

Třída ČSLA

Hlavní dopravní tah navrhujeme změnit v bulvár městského charakteru. S oboustranným podélným parkováním, do kterého jsou v dlouhých intervalech vkládána rabata se stromy. Pruh pro cyklisty, navržený po obou stranách, není od chodníku fyzicky oddělen, je pouze označen odlišnou dlažbou.

Jasná linie bulváru je v ohnisku řešeného území přerušena. Prostor otevřený do šířky vymezuje střed obce. Profil bulváru je řešen tak, aby bylo možné jej s drobnými obměnami protáhnout mimo řešené území a tak spojit obec ve srozumitelný celek.

Obchodní promenáda

Rozšířený profil třídy ČSLA před řadou domů s obchody a restauracemi je uspořádán jako široký prostor pro pěší pohyb. Mezi dva dlážděné chodníky (podél vozovky a podél domů) je vložen pruh mlatového povrchu s dvojitým stromořadím. Dvojice stromů jsou umisťovány ve větším sponu, aby zůstal zachován výhled na výklady a vývěsní štíty obchodů.

Pod stromořadí jsou v každém druhém intervalu mezi stromy vkládány čtveřice laviček tak, že vždy dvě jsou naproti sobě, jedna čelem k obchodům a jedna do ulice.

Centrální část

V prostoru mezi věžovým domem a někdejším motorestem zřizujeme otevřený dlážděný prostor. Ten propojuje všechny ostatní dílčí prostory náměstí, navíc sem ústí spojnice od řeky, od nádraží a ze sídliště. Ve vazbě na tuto ústřední plochu umisťujeme také zastávku MHD a navrhovanou kašnu, která by mohla být zakončena např. sochou svatého Václava. Předpokládáme, že tato plocha bude sloužit pro trhy, slavnosti apod.

Úplné odstranění zvýšených záhonů a dřevin před obchodním parterem věžového domu zlepší přehled a pocit bezpečí v tomto prostoru, takže kovový baldachýn podél výloh může sloužit stejně jako historická podloubí.

V dlážděné ploše jsou vloženy dva mlatové obdélníky, v nichž jsou v těsném sponu vysazeny trojice platanů. Pod nimi umístěné lavičky umožňují volbu pobytu ve stínu nebo na slunci, zobytňují rozlehlou plochu náměstí a také rozšiřují možnosti pohodlného čekání na autobus.

Spojnice k řece

Vazbu náměstí na řeku (a podél ní vedoucí cyklostezku) pokládáme za důležitou součást charakteru města. Provoz parkujících vozidel a obslužné dopravy do zadních traktů domů na nábřeží není segregován od pěší dopravy. Organizace pěší a automobilové dopravy je pouze naznačena odlišnou dlažbou.

Konce říčních spojek jsou upraveny pro odpočinek vodáků a cyklistů: socha sv. Jana Nepomuckého a prostor u ZŠ jsou doplněny stromy a lavičkami v mlatových plochách. Nábřežní prostor se sice nachází mimo řešené území, cítili jsme však povinnost navrhnout zakončení uliček. U sv. Jana se může jednat o molo, odkazující na někdejší dřevěný most přes Lužnici, u školy pak o široké stupně klesající k vodě, umožňující přistávání vodáků, sezení a ležení.

Park před školou

Společný nástupní prostor školy a kostela chápeme jako prostor pro potkávání. Ostrůvky trávníku, živé ploty a spleť chodníčků nahrazujeme jednolitou mlatovou plochou, umožňující svobodný pohyb. Dvě významné pěší spojnice ke vchodu do školy jsou provedeny jako pásy z betonu, které umožňují i za špatného počasí přicházet ke škole s relativně čistší obuví. V ploše pod korunami stromů jsou bez zjevného řádu rozmístěny lavičky. Stávající stromy budou zachovány a doplněny sedmi novými tak, aby vznikl jednotný prostor zakrytý klenbou vysoko nasazených korun. Pomníky obou světových válek jsou ponechány na původním místě.

Okolí kostela

Půdorys někdejšího hřbitova je v místě, kde chybí zeď, naznačen tenkým proužkem dlažby. K bočnímu vchodu do kostela a k sakristii je vytažena mlatová plocha, sloužící jako důstojný nástupní prostor. Travnatá plocha – rozšíření sakrálního prostoru – zůstává zachována, po obvodě kostela jsou pouze doplněny tři stromy, které nahradí clonící funkci odstraněných zeravů. Pietní a posvátná atmosféra místa je podpořena celkovou prostotou řešení prostoru hřbitova a vyloučením rušnějších aktivit.

Stávajícímu kříži je vymezen prostor vytažením trávníku mimo půdorys původního hřbitova, předpokládáme obnovení jeho tradiční úpravy s oploceným záhonem.

Prostory v okolí fary

Zeleň v okolí dětského hřiště a v okolí rybníčku je ponechána převážně bez výrazných zásahů, s výjimkou umístění dvou laviček na břeh rybníka a zmenšení dlážděné plochy na severní straně fary. Do rozšířeného trávníku je navrženo celkem 10 nových stromů, které utvářejí spolu se stromy před školou výraznou zelenou hmotu uzavírající centrální prostor náměstí z jihu.