Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC v Teplicích

Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář

Architektonické řešení

Zadáním bylo navrhnout spojovací pavilon obou budov Střední školy AGC, který bude sloužit jako hlavní vstup, páteřní komunikace školy mezi budovami „A“ a „C“ a zároveň bude obsahovat 6-9 tříd, určených jak pro běžnou výuku, tak pro odborný výcvik a odpovídající zázemí.

Základní kostrou stavby je komunikační prostor, který je definován nutností spojit budovu „A“ a budovu „C“ a vytvořit jednotný vstupní bod. Tento komunikační prostor je navržen na půdorysu písmene „L“. K tomuto základnímu objemu se napojují kubické objemy učeben. Ty jsou situovány „ven“ z parcely tak, aby okna učebních místností byla co nejméně stíněna okolní zástavbou a budovou „A“ a zároveň, aby tuto budovu nestínilo. Ve vnitřním koutu ve zlomu chodby je připojeno hlavní schodiště (které je z požárních důvodů řešeno jako oddělené). Obvodový plášť učebnových kubusů je navržen z fasádního systému, který dokáže stíněním regulovat sluneční i oblohové osvětlení učebny.

Nový pavilon se výškami pater přizpůsobuje budově „A“. Do ní je tak nový pavilon napojen v každém patře přímě a bezbariérově. Oproti tomu do budovy „C“ jsou výškové úrovně tak rozdílné, že napojení je navrženo pouze v přízemí.

Z možného počtu učeben byla zvolena „maximalistická“ varianta třípodlažní stavby, ve které je navrženo 8 učeben a 2 pracovny pedagogů. Pokud by stavba byla o patro nižší, obsahovala by 5 učeben a 2 pracovny vyučujících nebo 6 učeben bez pracoven vyučujících.

Stavba je navržena tak, aby požadavky na denní a umělé osvětlení byly v rámci možností co nejlépe splnitelné. Objemy tříd jsou umístěny tak, aby oblohová složka denního světla byla co nejméně stíněna stávající zástavbou – tj. v podstatě využívají vytvořeného nároží.

Stavba je v úrovni studie navržena s ohledem na současné požadavky bezbariérového řešení a požární ochrany, nakolik lze jejich splnění v úrovni studie zaručit.

Použití výrobků AGC

Fasádní systém bude vybaven skleněnými žaluziemi s možností samočinné regulace osvětlení. Některé prvky pláště budou zbarveny ve firemních barvách AGC, nebude-li taková úprava zkreslovat barevnost světla, pronikajícího do interiéru.

Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Přístavba nového pavilonu Střední školy AGC | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář

Architektonické řešení

Zadáním bylo navrhnout spojovací pavilon obou budov Střední školy AGC, který bude sloužit jako hlavní vstup, páteřní komunikace školy mezi budovami „A“ a „C“ a zároveň bude obsahovat 6-9 tříd, určených jak pro běžnou výuku, tak pro odborný výcvik a odpovídající zázemí.

Základní kostrou stavby je komunikační prostor, který je definován nutností spojit budovu „A“ a budovu „C“ a vytvořit jednotný vstupní bod. Tento komunikační prostor je navržen na půdorysu písmene „L“. K tomuto základnímu objemu se napojují kubické objemy učeben. Ty jsou situovány „ven“ z parcely tak, aby okna učebních místností byla co nejméně stíněna okolní zástavbou a budovou „A“ a zároveň, aby tuto budovu nestínilo. Ve vnitřním koutu ve zlomu chodby je připojeno hlavní schodiště (které je z požárních důvodů řešeno jako oddělené). Obvodový plášť učebnových kubusů je navržen z fasádního systému, který dokáže stíněním regulovat sluneční i oblohové osvětlení učebny.

Nový pavilon se výškami pater přizpůsobuje budově „A“. Do ní je tak nový pavilon napojen v každém patře přímě a bezbariérově. Oproti tomu do budovy „C“ jsou výškové úrovně tak rozdílné, že napojení je navrženo pouze v přízemí.

Z možného počtu učeben byla zvolena „maximalistická“ varianta třípodlažní stavby, ve které je navrženo 8 učeben a 2 pracovny pedagogů. Pokud by stavba byla o patro nižší, obsahovala by 5 učeben a 2 pracovny vyučujících nebo 6 učeben bez pracoven vyučujících.

Stavba je navržena tak, aby požadavky na denní a umělé osvětlení byly v rámci možností co nejlépe splnitelné. Objemy tříd jsou umístěny tak, aby oblohová složka denního světla byla co nejméně stíněna stávající zástavbou – tj. v podstatě využívají vytvořeného nároží.

Stavba je v úrovni studie navržena s ohledem na současné požadavky bezbariérového řešení a požární ochrany, nakolik lze jejich splnění v úrovni studie zaručit.

Použití výrobků AGC

Fasádní systém bude vybaven skleněnými žaluziemi s možností samočinné regulace osvětlení. Některé prvky pláště budou zbarveny ve firemních barvách AGC, nebude-li taková úprava zkreslovat barevnost světla, pronikajícího do interiéru.