Program regenerace městské památkové zóny Duchcov

Program regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ Duchcov
Program regenerace městské památkové zóny je dnes zpracováván především jako podklad pro dotace z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Ministerstva kultury. Jde však o koncepční dokument, který má za úkol zhodnotit postup regenerace památkového území v pravidelných časových odstupech a (nezávazně, protože bez opory v zákoně) naznačit budoucí směr a regulativy pro další regeneraci. Zpravidla se tak skládá z mapové, textové části a katalogu objektů, ve kterých se klasifikují objekty podle památkové hodnoty, určují se problémy k řešení. Součástí je i hodnocení veřejných prostor a zelených ploch a městských parků (vypracováno jako subdodávka).
Program regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ DuchcovProgram regenerace MPZ Duchcov
Program regenerace městské památkové zóny je dnes zpracováván především jako podklad pro dotace z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Ministerstva kultury. Jde však o koncepční dokument, který má za úkol zhodnotit postup regenerace památkového území v pravidelných časových odstupech a (nezávazně, protože bez opory v zákoně) naznačit budoucí směr a regulativy pro další regeneraci. Zpravidla se tak skládá z mapové, textové části a katalogu objektů, ve kterých se klasifikují objekty podle památkové hodnoty, určují se problémy k řešení. Součástí je i hodnocení veřejných prostor a zelených ploch a městských parků (vypracováno jako subdodávka).