Rekonstrukce usedlosti v Lomu

Zadáním je navrhnout bydlení pro dvě generace ve stávajícím obytném domě historické usedlosti na návsi v Lomu s využitím dosud nezobytněných prostor. Architekt vytvořil dvě varianty. V obou variantách se počítá se samostatnými vstupy pro oba byty, tedy jak vstupy na pozemek, tak do vlastního domu, aby byly oba byty provozně i komunikačně odděleny. Na pozemku budou v pruhu na severní straně domu zřízena dvě nová parkovací stání pro uživatele horního bytu a rovněž nový sjezd a přístup pro pěší z veřejného prostranství. Stávající vnitřní schodiště bude ponecháno jako přístup do nově zřízeného bytu v horním patře. Nový vstup do objetu bude zřízen v místě stávajících zadních dveří do chléva, které budou pro tento účel rozšířeny. Prostor chléva bude přepažen tak, aby byla vytvořena nová předsíň pro uživatele horního bytu a chodba dolního bytu bude přepažena tak, aby došlo k úplnému komunikačnímu oddělení.

Zásahy v přízemí objektu

Přízemí by mělo být částečně obnoveno do stavu, odpovídajícího koncepci domu v době výstavby. Částečně budou odstraněny stavební zásahy z přestavby ve 20. letech 20. století, které nelze považovat za příliš šťastné, zejména proto, že znečitelnily a zkomplikovaly dispozici dolního bytu. Obnovena tak bude přehlednější dispozice přízemí se střední chodbou a obnoven bude také vstup na střední ose průčelí. Průčelí obytného objektu, které ztratilo původní uspořádání na pět os, bude obnoveno opětovným proražením zazděných okenních otvorů.
Nově zřízený byt – varianta A
Ve variantě A je navržen hlavní obytný prostor nad uličním štítem domu. Stávající půda nad chlévem bude ponechána jako půdní prostor. Stávající pokoj v patře bude využit pro nový byt. Ostatní místnsti budou situovány do podkroví a osvětleny střešními okny.

Nově zřízený byt – varianta B

Ve variantě B je navržen hlavní obytný prostor nad chlévem. Část stávající půdy v uličním průčelí bude ponechána jako půdní prostor. Stávající pokoj v patře bude využit pro nový byt. Ostatní místnsti budou situovány do podkroví a osvětleny střešními okny. Ja navržen z kompozičních důvodů jeden vikýř, situovaný na osu vstupu do chléva, připomínající zaniklý seníkový výlez.

Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan  Hanzlík, architektonická kancelář Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář Rekonstrukce usedlosti v Lomu | Ing. arch. Jan Hanzlík, architektonická kancelář
Zadáním je navrhnout bydlení pro dvě generace ve stávajícím obytném domě historické usedlosti na návsi v Lomu s využitím dosud nezobytněných prostor. Architekt vytvořil dvě varianty. V obou variantách se počítá se samostatnými vstupy pro oba byty, tedy jak vstupy na pozemek, tak do vlastního domu, aby byly oba byty provozně i komunikačně odděleny. Na pozemku budou v pruhu na severní straně domu zřízena dvě nová parkovací stání pro uživatele horního bytu a rovněž nový sjezd a přístup pro pěší z veřejného prostranství. Stávající vnitřní schodiště bude ponecháno jako přístup do nově zřízeného bytu v horním patře. Nový vstup do objetu bude zřízen v místě stávajících zadních dveří do chléva, které budou pro tento účel rozšířeny. Prostor chléva bude přepažen tak, aby byla vytvořena nová předsíň pro uživatele horního bytu a chodba dolního bytu bude přepažena tak, aby došlo k úplnému komunikačnímu oddělení.

Zásahy v přízemí objektu

Přízemí by mělo být částečně obnoveno do stavu, odpovídajícího koncepci domu v době výstavby. Částečně budou odstraněny stavební zásahy z přestavby ve 20. letech 20. století, které nelze považovat za příliš šťastné, zejména proto, že znečitelnily a zkomplikovaly dispozici dolního bytu. Obnovena tak bude přehlednější dispozice přízemí se střední chodbou a obnoven bude také vstup na střední ose průčelí. Průčelí obytného objektu, které ztratilo původní uspořádání na pět os, bude obnoveno opětovným proražením zazděných okenních otvorů.

Nově zřízený byt – varianta A

Ve variantě A je navržen hlavní obytný prostor nad uličním štítem domu. Stávající půda nad chlévem bude ponechána jako půdní prostor. Stávající pokoj v patře bude využit pro nový byt. Ostatní místnsti budou situovány do podkrovía osvětleny střešními okny.

Nově zřízený byt – varianta B

Ve variantě B je navržen hlavní obytný prostor nad chlévem. Část stávající půdy v uličním průčelí bude ponechána jako půdní prostor. Stávající pokoj v patře bude využit pro nový byt. Ostatní místnsti budou situovány do podkroví a osvětleny střešními okny. Ja navržen z kompozičních důvodů jeden vikýř, situovaný na osu vstupu do chléva, připomínající zaniklý seníkový výlez.