Rodinný dům pod lesem

Vizualizace Vizualizace Skica Skica Pohledy zavřeno Pohledy otevřeno Půdorysy Geometrie pozemku Pohledy, animace Řezy Varianty fasád
Rozlehlá parcela zarostlá stromy vyžaduje přístup, který co nejvíce využije specifický duch místa. Uprostřed parcely lze vysledovat prostor o přibližně čtvercovém půdorysu, který oproti zbytku parcely neobsahuje žádné stromy a také je méně svažitý. Tuto plochu vnímáme jako „centrum“ zahrady nebo také jako „palouček“ v okolním lese. Máme za to, že by měl zůstat neporušen, aby tuto funkci plnil i nadále. Jako nejvhodnější umístění pro dům se tak jeví poozice „zadní hradby“, která bude palouček uzavírat ze severní strany – od kopce a od veřejně přístupného lesa. Dům bude co nejvíce otevřen jižním směrem, tj. do paloučku, proto jsou všechny jeho utilitární místnosti orientovány do zadní – severní části a zaříznuty do svahu. Dům je tak vlastně rozdělen na dvě hmoty – obytnou (jižní) a utilitární (severní) s mezilehlým úzkým traktem chodby a schodiště. Prověřovány byly varianty přízemní (varianta „hřeben“, neosvědčily se však vzhledem k tomu, že pokud by byly všechny pokoje orientovány do zahrady, byla by dispozice velmi dlouhá, až k 25 metrům. Není to sice zcela nereálné řešení, ukazuje se však, že patrová varianta bude kompaktnější a mezi místnostmi se méně nachodíte.

Za nejdůležitější rysy návrhu tak považujeme:
• třístrannou otevřenost přízemí do zahrady, tj. maximální kontakt s
ní z hlavního obytného prostoru
• všechny pokoje jsou orientovány do zahrady
• dům je přisazen jako hradba k volnému paloučku a navazuje na jeho
ústřední osu
• dům je schopen na „večerní“ funkce chytat večerní slunce (což může
být zároveň obtěžující – potřeba odstínění)
• poměrně malá potřeba kácení stromů (2 vzrostlé – dub a borovice)

Vizualizace Vizualizace Situace Geometrie pozemku Koncept Skica Řezy Půdorysy Pohledy, varianta Pohledy zavřeno Pohledy otevřeno Sk02 Skica
Rozlehlá parcela zarostlá stromy vyžaduje přístup, který co nejvíce využije specifický duch místa. Uprostřed parcely lze vysledovat prostor o přibližně čtvercovém půdorysu, který oproti zbytku parcely neobsahuje žádné stromy a také je méně svažitý. Tuto plochu vnímáme jako „centrum“ zahrady nebo také jako „palouček“ v okolním lese. Máme za to, že by měl zůstat neporušen, aby tuto funkci plnil i nadále. Jako nejvhodnější umístění pro dům se tak jeví poozice „zadní hradby“, která bude palouček uzavírat ze severní strany – od kopce a od veřejně přístupného lesa. Dům bude co nejvíce otevřen jižním směrem, tj. do paloučku, proto jsou všechny jeho utilitární místnosti orientovány do zadní – severní části a zaříznuty do svahu. Dům je tak vlastně rozdělen na dvě hmoty – obytnou (jižní) a utilitární (severní) s mezilehlým úzkým traktem chodby a schodiště. Prověřovány byly varianty přízemní (varianta „hřeben“, neosvědčily se však vzhledem k tomu, že pokud by byly všechny pokoje orientovány do zahrady, byla by dispozice velmi dlouhá, až k 25 metrům. Není to sice zcela nereálné řešení, ukazuje se však, že patrová varianta bude kompaktnější a mezi místnostmi se méně nachodíte.

Za nejdůležitější rysy návrhu tak považujeme:
• třístrannou otevřenost přízemí do zahrady, tj. maximální kontakt s
ní z hlavního obytného prostoru
• všechny pokoje jsou orientovány do zahrady
• dům je přisazen jako hradba k volnému paloučku a navazuje na jeho
ústřední osu
• dům je schopen na „večerní“ funkce chytat večerní slunce (což může
být zároveň obtěžující – potřeba odstínění)
• poměrně malá potřeba kácení stromů (2 vzrostlé – dub a borovice)