Rodinný dům Praha–Kyje, východní fasáda

Rodinný dům Praha–Kyje, architekt Jan Hanzlík