Rodinný dům ve Mstišově

Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář

Zadáním klientů bylo navrhnout rodinný dům s dvěma byty. Počáteční variantu, ve které bylo prověřeno přesunutí menšího bytu do patra, klienti nakonec zavrhli s požadavkem na budoucí možnost méně bariérového užívání domu. Výsledkem je tedy přízemní dům s bytem, rozděleným do dvou zón – denní zónou – na východ od vstupní chodby, je společný obývací prostor. Západní část dispozice je pak vyhrazena zóně noční. Situování domu na pozemek je v podstatě dáno existujícím bezpečnostním pásmem plynu a dům více méně respektuje stavební čáru, danou sousedními objekty. S ohledem na nižší finanční limit jsou zvoleny přiměřené rozměry oken a dveří a pultová střecha, která je technicky nejjednodušší. Její ozelenění bude ještě zváženo.

Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář Rodinný dům ve Mstišově | Ing. arch. Jan Hanzlík architektonická kancelář
/div>

Zadáním klientů bylo navrhnout rodinný dům s dvěma byty. Počáteční variantu, ve které bylo prověřeno přesunutí menšího bytu do patra, klienti nakonec zavrhli s požadavkem na budoucí možnost méně bariérového užívání domu. Výsledkem je tedy přízemní dům s bytem, rozděleným do dvou zón – denní zónou – na východ od vstupní chodby, je společný obývací prostor. Západní část dispozice je pak vyhrazena zóně noční. Situování domu na pozemek je v podstatě dáno existujícím bezpečnostním pásmem plynu a dům více méně respektuje stavební čáru, danou sousedními objekty. S ohledem na nižší finanční limit jsou zvoleny přiměřené rozměry oken a dveří a pultová střecha, která je technicky nejjednodušší. Její ozelenění bude ještě zváženo.